Tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu dưới 10 triệu khẩu trang y tế

08:00 | 23/08/2022

(HQ Online) - Tháng 7 lượng khẩu trang y tế tiếp tục giảm và đạt số lượng thấp nhất trong 7 tháng đầu năm.

Xuất khẩu khẩu trang y tế thấp kỷ lục dưới 10 triệu chiếc
Xuất khẩu khẩu trang y tế đột ngột giảm mạnh
Xuất khẩu khẩu trang y tế tăng hơn 80%
Tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu dưới 10 triệu khẩu trang y tế
Biểu đồ: T.Bình.

Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 7 năm 2022, cả nước có 6 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 5,6 triệu chiếc, giảm 18,8% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 6 năm 2022.

Đây là tháng thứ 2 kể từ đầu năm lượng khẩu trang y tế xuất khẩu đạt dưới 10 triệu chiếc (tháng 6 cũng chỉ đạt 6,9 triệu chiếc).

Nếu tính về đà suy giảm, đây là tháng thứ 4 liên tiếp (kể từ tháng 4) lượng khẩu trang y tế xuất khẩu trên đà lao dốc.

Như vậy, trong 7 tháng từ đầu năm 2022, cả nước đã xuất khẩu 88,9 triệu chiếc khẩu trang y tế, trong đó tháng 1 có lượng nhiều nhất với 22,2 triệu chiếc.

Năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hơn 453 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Cả năm ngoái không có tháng nào lượng khẩu trang y tế xuất khẩu đạt con số 65 triệu chiếc trở lên, thấp hơn nhiều so với bình quân của năm 2020.

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nước theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Thái Bình