Xuất khẩu khẩu trang y tế đột ngột giảm mạnh

09:26 | 24/05/2022

(HQ Online) - Sau khi tăng mạnh trong tháng 3 lượng khẩu trang y tế xuất khẩu lại đột ngột giảm mạnh trong tháng 4.

Xuất khẩu khẩu trang y tế tăng hơn 80%
Xuất khẩu khẩu trang y tế giảm mạnh trong tháng 2
Xuất khẩu khẩu trang y tế đột ngột giảm mạnh
Biểu đồ: T.Bình.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan mới công bố, tháng 4, cả nước có 9 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 11,3 triệu chiếc, giảm mạnh 45,9% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 3 năm 2022.

Trong khi đó, tháng 3/2022, lượng khẩu trang y tế xuất khẩu tăng tới 80,2% so với tháng trước.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2022, cả nước đã xuất khẩu gần 66 triệu khẩu trang y tế.

Năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hơn 453 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Cả năm ngoái không có tháng nào lượng khẩu trang y tế xuất khẩu đạt con số 65 triệu chiếc trở lên, thấp hơn nhiều so với bình quân của năm 2020.

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nước theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Thái Bình