Xuất khẩu khẩu trang y tế tăng hơn 80%

09:38 | 24/04/2022

(HQ Online) - Số lượng doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 3 giảm nhưng số lượng tăng mạnh so với tháng trước.

Xuất khẩu khẩu trang y tế giảm mạnh trong tháng 2
Xuất khẩu khẩu trang y tế giảm 102%
Xuất khẩu khẩu trang y tế tiếp tục tăng
Xuất khẩu khẩu trang y tế tăng hơn 80%
Biểu đồ: T.Bình.

Số liệu thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy trong tháng 3, cả nước có 9 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 20,9 triệu chiếc.

Như vậy, so với tháng 2 trước đó, lượng khẩu trang y tế xuất khẩu tăng mạnh 80,2%, dù số doanh nghiệp giảm 2 (tháng 2 có 11 doanh nghiệp).

Tính chung 3 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu 54,7 triệu chiếc khẩu trang y tế, giảm 68,6% so với cùng thời kỳ năm 2021.

Năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 453 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Cả năm ngoái không có tháng nào lượng khẩu trang y tế xuất khẩu đạt con số 65 triệu chiếc trở lên, thấp hơn nhiều so với bình quân của năm 2020.

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nước theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Ngay trong tháng 5/2020, cả nước xuất khẩu hơn 181 triệu chiếc khẩu trang y tế và đạt đỉnh vào tháng 6/2020 với hơn 236 triệu chiếc. Cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại.

Thái Bình