Tháng đầu tiên của năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 18 tỷ USD

15:30 | 08/02/2021

(HQ Online) - Thông tin được Tổng cục Hải quan đưa ra chiều 8/2 cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng mạnh trong tháng đầu tiên của năm mới 2021.

Xuất nhập khẩu ước đạt hơn 54 tỷ USD trong tháng 1/2021
Xuất nhập khẩu 545 tỷ USD, châu Á chiếm gần 65%
Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.300 tỷ USD
Tháng đầu tiên của năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 18 tỷ USD
Diễn biến xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2020 và 2021, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Cụ thể, trong kỳ 2 tháng 1/2021 (16-31/1) kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 28,77 tỷ USD, tăng 10,4% (tương ứng tăng 2,71 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 1/2021.

Tính chung trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 55 tỷ USD, tăng 48,2% (tương ứng tăng 17,88 tỷ USD) so với tháng 1/2020.

Năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% với năm trước.

Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD và nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7%, tương ứng tăng 9,31 tỷ USD.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 39,16 tỷ USD, tăng 60,1% (tương ứng tăng 14,69 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 15,85 tỷ USD, tăng 25,2% (tương ứng tăng 3,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 1, cán cân thương mại h​àng hóa thặng dư 2,37 tỷ USD, đưa mức xuất siêu của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2021 đạt 2,09 tỷ USD.

Về một số diễn biến của các nhóm hàng có biến động đáng chú ý trong nửa cuối tháng 1, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 485 triệu USD, tương ứng tăng 28,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 375 triệu USD, tương ứng tăng 13,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 345 triệu USD, tương ứng tăng 23,8%; sắt thép các loại tăng 255 triệu USD, tương ứng tăng 138,1%...

Hết tháng 1/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 28,55 tỷ USD, tăng mạnh 55,1%, tương ứng tăng tới 10,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 21,57 tỷ USD, tăng mạnh 70% (tương ứng tăng 8,88 tỷ USD) so với năm trước, chiếm 75,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều nhập khẩu, một số nhóm hàng tăng mạnh so với kỳ 1 thjansg 1/2021 như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 197 triệu USD, tương ứng tăng 7,2%; quặng và khoáng sản tăng 75 triệu USD, tương ứng tăng 86,2%...

Tuy nhiên, một số nhóm hàng giảm như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 324 triệu USD, tương ứng giảm 24,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 164 triệu USD, tương ứng giảm 8,1%...

Hết tháng 1/2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 26,46 tỷ USD, tăng 41,3% (tương ứng tăng 7,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 17,59 tỷ USD, tăng 49,4% (tương ứng tăng 5,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 66,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Thái Bình