Tập đoàn CEO giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

09:12 | 27/04/2021

(HQ Online) - Sau khi cổ phiếu CEO bị Sở GDCK Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận âm, Tập đoàn CEO đã có văn bản gửi HNX giải trình về vấn đề này.

Lợi nhuận âm, cổ phiếu Tập đoàn CEO bị đưa vào diện cảnh báo
Tập đoàn CEO phấn đấu tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng
Tập đoàn Đất Xanh bị truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng
Tập đoàn CEO giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh trụ cột của Tập đoàn CEO.

Tập đoàn CEO cho biết, năm 2020, sự bùng phát của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh trụ cột của Tập đoàn, đặc biệt là hoạt động khách sạn – nghỉ dưỡng, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn giảm mạnh.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm hơn 103 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất âm hơn 67 tỷ đồng.

Để khắc phục tình trạng này, Tập đoàn CEO cho biết đã và đang triển khai áp dụng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh để thích ứng với tình hình mới.

Đồng thời thúc đẩy và tập trung phát triển du lịch nội địa, chuẩn bị mọi điều kiện, nguồn lực để đảm bảo sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát và mở cửa đường bay quốc tế trở lại.

Cùng với đó, tiết giảm tối đa các chi phí; thúc đẩy việc kinh doanh các dự án bất động sản trọng điểm, đặc biệt là các dự án bất động sản đô thị…

Trước đó, Cổ phiếu Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy chế niêm yết. Ngày bắt đầu có hiệu lực là từ 20/4.

HNX cho biết sẽ thông báo đưa cổ phiếu CEO ra khỏi diện cảnh báo sau khi doanh nghiệp khắc phục được nguyên nhân trên.

Hoài Anh