• Tiến lên nền kinh tế số - 14:54 | Thứ hai, 23/11/2020
    Thời gian gần đây, khái niệm kinh tế số không ngừng được đề cập trên các diễn đàn kinh tế. Kinh tế số được hiểu là nền kinh tế vận hành chủ yếu trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet.