• Hải quan Bỉ phá vỡ nhiều đường dây buôn lậu thuốc lá - 15:17 | Thứ ba, 02/02/2021
    Trong năm 2020, các đường dây buôn lậu thuốc lá tại Bỉ đã mở rộng một cách đáng kể. Theo số liệu của Hải quan Bỉ, số lượng thuốc lá buôn lậu bị bắt giữ ở nước này lên đến gần 410 triệu điếu, tăng gấp đôi so với năm 2019. Theo dự báo, năm 2021, số thuốc lá
  • Hải quan Bỉ triển khai nền tảng hải quan kỹ thuật số - 08:56 | Thứ tư, 12/06/2019
    (HQ Online) - Cổng thông tin điện tử này được thiết kế đặc biệt cho sự phát triển của thương mại điện tử nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thông quan hải quan trong lưu thông hàng hóa xuyên biên giới.