• Ký thỏa thuận với WB, Việt Nam thu ngay 1.200 tỷ đồng - 16:07 | Thứ năm, 22/10/2020
    Việt Nam chuyển nhượng cho Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF) 10,3 triệu tấn các-bon giảm phát thải từ rừng tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, FCPF sẽ thanh toán cho dịch vụ này là 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng).