• Hỗ trợ tàu thuyền sau vụ chìm tàu container - 15:39 | Thứ tư, 30/10/2019
    Các DN cân nhắc áp dụng mức giá dịch vụ bốc dỡ container, hoa tiêu, lai dắt tàu biển, giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo cho các tàu chuyển tải bằng mức giá tối thiểu