Sự khác biệt giữa C/O bản giấy và mẫu không ảnh hưởng đến tính hợp lệ?

09:20 | 22/01/2021

(HQ Online) - Liên quan đến việc khác biệt về thể thức giữa bản giấy C/O với mẫu C/O tại các Thông tư hướng dẫn về xuất xứ của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

Hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu JV trên cổng thông tin
Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lúa gạo từ Campuchia có C/O mẫu E và S
Hướng dẫn kiểm tra tính xác thực của C/O cấp thay thế
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh

Đối với các C/O mà cơ quan Hải quan có thể tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O cung cấp hoặc trên Hệ thống một cửa quốc gia/một cửa ASEAN, việc khác biệt thể thức giữa bản giấy C/O với mẫu C/O tại các Thông tư hướng dẫn về xuất xứ (Ví dụ: C/O mẫu D dòng chữ “See Overleaf Notes” xuất hiện ở góc phải của C/O thay vì ở chính giữa theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 19/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương) không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Cơ quan Hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O căn cứ trên thông tin C/O trên trang thông tin điện tử hoặc trên Hệ thống một cửa quốc gia/một cửa ASEAN.

N.Linh