Hướng dẫn kiểm tra tính xác thực của C/O cấp thay thế

10:32 | 04/12/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến C/O cấp thay thế nhưng không thể hiện việc cấp thay thế cho C/O được cấp trước đó.

Sẽ có thông tư hướng dẫn thời điểm nộp C/O trong Hiệp định EVFTA
Hướng dẫn tra cứu C/O do Chi Lê cấp trên trang thông tin điện tử
Hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ C/O mẫu AJ cổng thông tin điện tử
Hướng dẫn kiểm tra tính xác thực của C/O cấp thay thế
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Theo đó, đối với C/O được cấp thay thế, cơ quan Hải quan có thể kiểm tra được tính xác thực trên trang điện tử của cơ quan cấp hoặc thông tin C/O cấp thay thế trên hệ thống Môt cửa quốc gia/Một cửa ASEAN.

Đồng thời cơ quan Hải quan đủ cơ sở xác định C/O cấp thay thế cho đúng lô hàng nhập khẩu thì chấp nhận C/O cấp thay thế mặc dù trên C/O cấp thay thế không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của C/O ban đầu.

N.Linh