Sẽ thực hiện giảm thuế NK tương ứng khi có kết quả xác định hàng bị hỏa hoạn đúng khai báo

15:13 | 23/03/2023

(HQ Online) - Thực hiện giảm thuế NK tương ứng với tỷ lệ số lượng hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn nếu kết quả kiểm tra xác định việc kê khai về hàng hóa bị thiệt hại của DN là đúng, đồng thời số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế NK.

Miễn thuế NK máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện hợp đồng gia công
Rà soát sản phẩm Sorbitol NK để xác định đối tượng chịu thuế chống bán phá giá
Chính phủ thống nhất Báo cáo về giảm tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Liên quan đến việc thực hiện giảm thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn tại Công ty TNHH Vina Korea, Bộ Tài chính đã có công văn số 4546/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện.

Cụ thể, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan Hà Nội tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế để kiểm tra thực tế thiệt hại đối với hàng hóa do hỏa hoạn của các tờ khai NK để gia công hàng hóa XK, biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định (chấp nhận điều kiện thời hạn Giấy chứng nhận giảm định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định lập quá 30 ngày theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ), xác nhận của cơ quan bảo hiểm, sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu có liên quan.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư-Gia công (Cục Hải quan Hà Nội). 	Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư-Gia công (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Theo đó, trường hợp kết quả kiểm tra xác định việc kê khai về hàng hóa bị thiệt hại của DN là đúng, đồng thời số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế NK thì cơ quan Hải quan thực hiện giảm thuế NK tương ứng với tỷ lệ số lượng hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ đề nghị giảm thuế, số tiền thuế NK được giảm theo đúng quy định.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, trường hợp Công ty TNHH Vina Korea đã kê khai, nộp thuế NK cho số nguyên liệu được giảm thuế NK thì Cục Hải quan Hà Nội xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong trường hợp Công ty TNHH Vina Korea thực hiện bản thanh lý số nguyên liệu só bị thiệt hại nêu trên thì phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập DN cho cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập DN hiện hành.

Nụ Bùi