Sẽ giảm 50% một số phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

11:12 | 15/04/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.    

se giam 50 mot so phi trong linh vuc dang ky giao dich bao dam Đề xuất giảm nhiều khoản lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
se giam 50 mot so phi trong linh vuc dang ky giao dich bao dam Đề xuất giảm 50% một số loại phí, lệ phí liên quan đến dự án xây dựng đến hết năm 2020
se giam 50 mot so phi trong linh vuc dang ky giao dich bao dam NHNN giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống liên ngân hàng
se giam 50 mot so phi trong linh vuc dang ky giao dich bao dam
Một số đối tượng nộp phí giao dịch đảm bảo sẽ được giảm 50%. Ảnh Internet

Theo dự thảo Thông tư, với người nộp phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 9/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện nộp phí được quy định như sau:

Khi đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển; đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký; xóa đăng ký giao dịch bảo đảm; được cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển, các đối tượng nộp phí trên sẽ thực hiện nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm d Mục 1 và Mục 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Khi đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, được cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm thì thực hiện nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Điểm c, Điểm đ Mục 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC.

Ngoài ra, các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 202/2016/TT-BTC và Thông tư số 113/2017/TT-BTC.

Thùy Linh