Sẽ có thông tư hướng dẫn thời điểm nộp C/O trong Hiệp định EVFTA

15:34 | 26/11/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

EVFTA là phần quan trọng trong quyết định đầu tư của doanh nghiệp châu Âu
Hướng dẫn điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA
Hải quan TPHCM hướng dẫn doanh nghiệp Phần Lan thực hiện EVFTA
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: P.Nhân
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ảnh: P.Nhân

Nội dung quan trọng tại dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến là thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Cụ thể, tại Điều 3 dự thảo Thông tư xây dựng theo hướng: “Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Các nội dung khác về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Để đảm bảo nội dung quy định tại dự thảo thông tư phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước đối với kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa và phù hợp với cam kết quốc tế, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến rộng rãi các đơn vị có liên quan, các hiệp hội doanh nghiệp.

N.Linh