Rà soát, xác định cá nhân đại diện DN chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế để tạm hoãn xuất cảnh

09:10 | 09/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan rà soát lại các trường hợp DN đã bị cơ quan Hải quan ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và xác định chính xác các cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để đề xuất cơ quan chức năng tạm hoãn xuất cảnh.

Doanh nghiệp quan tâm thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu
Tạm hoãn xuất cảnh lãnh đạo 3 doanh nghiệp nợ thuế
Quy định về nghĩa vụ thuế khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
Triển khai hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình quản lý nợ thuế đối với hàng hóa XNK có nhiều DN bị cơ quan Hải quan ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên việc phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền là Cục Quản lý XNC để thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân người nộp thuế là người đại diện theo pháp luật của DN thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế nhằm thu hồi nợ thuế thực hiện chưa hiệu quả.

Do đó, để đảm bảo thực thi các quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định tại Điều 66 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Người dân thực hiện thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu. Ảnh: Hiền Dịu
Người dân thực hiện thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu. Ảnh: Hiền Dịu

Theo đó, Điều 66 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “1.Người nộp thuế trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về XNC. 2. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý XNC về cá nhân, người nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Cũng tại Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh: “1. Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm: a) cá nhân, cá nhân là ngiowif đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là DN thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. b) Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. d) Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 2. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. A) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền quyết định căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. b) người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì có thẩm quyền quyết định gia hạn tạm hoãn xuất xảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. c) Người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh chậm nhất không quá 24 giờ làm việc, kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

Ngày 31/8/2020 Cục Quản lý XNC (Bộ Công an) có công văn 14612/QLXNC-P7 về việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Tại điểm 3 công văn có nêu: “Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp quy định tại điểm b,c, d khoản 1 Điều 28 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014 (viết tắt là Luật 47) và khoản 5,6 Điều 36 Luật nhập cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam ngày 22/11/2019 (viết tắt là Luật 49) phải kèm bản sao Quyết định của Tòa án, Hội đồng cạnh tranh, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục rà soát lại các trường hợp DN đã bị cơ quan Hải quan ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và xác định chính xác các cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (các khoản nợ liên quan đến hoạt động XNK) thì có văn bản thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi Cục Quản lý XNC (Bộ Công an) đề nghị được phối hợp thực hiện việc tạm dừng xuất cảnh cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan Hải quan.

Nụ Bùi