Rà soát quy định giao cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm

15:29 | 24/02/2022

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai xây dựng dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Kiến nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp trong kiểm tra chuyên ngành
Cần cải cách toàn diện kiểm tra an toàn thực phẩm
Vai trò đầu mối của Hải quan trong quy trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Kiểm định hải quan chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới
Công chức Chi cục Hải quan Hòa Lạc (Cục Hải quan Hà Nội) kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: T.Hương
Công chức Chi cục Hải quan Hòa Lạc (Cục Hải quan Hà Nội) kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: T.Hương

Tại thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trong cuộc họp mới đây về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát quy định giao cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm tại dự thảo Nghị định bảo đảm phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm và các luật chuyên ngành khác.

Bộ Tài chính cũng chủ trì thống nhất quy định về trình tự, hồ sơ đối với hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng nhiều hình thức kiểm tra, để cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục chỉ nộp một bộ hồ sơ kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nội dung và lộ trình cải cách, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg (áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, kiểm tra theo mặt hàng, truy xuất nguồn gốc...), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai xây dựng dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các nội dung cải cách cơ bản trong Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, được phê duyệt kèm theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021.

Dự thảo Nghị định cụ thể hóa vai trò đầu mối của cơ quan Hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Dự thảo Nghị định cũng quy định áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro hàng hóa và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, được công khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) để doanh nghiệp tra cứu, chủ động thực hiện.

Tất cả các thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định được quy định phải thực hiện trên NSW. Việc ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính giúp đơn giản hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm tra; cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước; minh bạch hóa, công khai hóa thông tin xử lý của các cơ quan, tổ chức.

N.Linh