Rà soát, chuẩn hóa Danh mục chuyên ngành với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

06:50 | 29/06/2022

(HQ Online) - Mới đây, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương chủ trì rà soát chuyển đổi mã số HS của các Danh mục chuyên ngành theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

VCCI: Bãi bỏ danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại Nghị định 59 là phù hợp
Rà soát pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Sửa Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế
Rà soát, chuẩn hóa Danh mục chuyên ngành với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu
Công chức Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Theo Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Nguyễn Bắc Hải, trước thay đổi về chính sách có liên quan và yêu cầu đặt ra về tiếp tục cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đòi hỏi cần thiết rà soát, chuẩn hóa các danh mục quản lý chuyên ngành cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu mới của Việt Nam để các bộ, ngành làm cơ sở ban hành văn bản quy định danh mục, làm cơ sở để cập nhật vào dữ liệu điện tử hải quan để đảm bảo phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu, xây dựng và vận hành hệ thống hải quan thông minh.

Cụ thể, để thực hiện Nghị định thư của các nước ASEAN và Công ước HS, Việt Nam và các nước ASEAN đã tiến hành xây dựng Danh mục hài hòa thuế quan ASEAN AHTN phiên bản 2022, tuân thủ hoàn toàn Danh mục HS phiên bản 2022 của Tổ chức Hải quan thế giới ở cấp độ 4 số và 6 số (được sửa đổi, bổ sung theo kỳ hạn 5 năm). Theo đó, Danh mục AHTN của ASEAN được sửa đổi, cập nhật theo Danh mục HS chi tiết ở cấp độ 8 số theo định kỳ 5 năm.

Trên cơ sở Danh mục AHTN 2022 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 8/3/2022 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 quy định Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 1/12/2022.

Để rà soát, chuẩn hóa Danh mục, vừa qua Bộ Tài chính đã tổ chức đợt làm việc tập trung chuẩn hóa Danh mục hàng hóa quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo phiên bản AHTN 2022. Đợt làm việc có sự tham gia của đại diện các Bộ: Y tế; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quốc phòng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, trên cơ sở các Danh mục chuyên ngành của các bộ đã được ban hành, Bộ Tài chính đã phối hợp với đại diện của 6 bộ và chủ động rà soát, chuyển đổi mã số HS của các Danh mục chuyên ngành của 14 Bộ theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mới ban hành theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính.

Kết quả đợt rà soát, làm việc tập trung cho thấy nhiều văn bản quy phạm pháp luật ban hành Danh mục thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành đã hoàn thành rà soát sơ bộ như rà soát 1639 dòng hàng thuộc Phụ lục I Bảng mã HS đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hay các danh mục thuộc quản lý của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Bên cạnh đó, một số văn bản quản lý chuyên ngành có phạm vi dòng hàng lớn, tính chất phức tạp đã được Bộ Tài chính cùng các chuyên gia rà soát chuyển kết quả tới các bộ. Chẳng hạn Bộ Y tế có Danh mục chuyên ngành số lượng dòng hàng lớn, tính chất hàng hóa phức tạp, chưa có đủ thông tin về thành phần, cấu tạo, tính chất lý hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa).

Ngoài ra, kết quả đợt rà soát tập trung cũng cho thấy nhiều Danh mục chuyên ngành chưa có mã số HS. Chẳng hạn như Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước CITES; Danh mục vũ khí thể thao; Danh mục công cụ hỗ trợ; danh mục HS về chất thải nguy hại hay chưa có danh mục HS chi tiết mã số HS các loại pháo...

Để đảm bảo sự thống nhất giữa Danh mục chuyên ngành và Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, mới đây Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ tham khảo kết quả rà soát, căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC khẩn trương chủ trì rà soát chuyển đổi mã số HS của các Danh mục chuyên ngành theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC để ban hành Thông tư quy định Danh mục chuyên ngành.

Đồng thời Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục phối hợp để xác định hoặc chuyển đổi mã số HS đối với những trường hợp chưa thống nhất mã số HS hoặc chưa có đủ thông tin về thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa hoặc chưa có mã số HS để xác định mã số HS theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, đảm bảo hiệu lực thực hiện của các Danh mục chuyên ngành từ ngày 1/12/2022.

N.Linh