Quảng Ninh: Chống gian lận, giả mạo xuất xứ trong hoạt động xuất nhập khẩu

09:57 | 25/02/2020

(HQ Online) - Tỉnh Quảng Ninh xử lý nghiêm các hành vi gian lận, gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh trong thị trường nội địa.

quang ninh chong gian lan gia mao xuat xu trong hoat dong xuat nhap khau Chặn đứng vụ giả mạo xuất xứ tinh vi nhằm chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa
quang ninh chong gian lan gia mao xuat xu trong hoat dong xuat nhap khau Chống gian lận xuất xứ: Doanh nghiệp có nhiều chiêu chống đối
quang ninh chong gian lan gia mao xuat xu trong hoat dong xuat nhap khau Chặn doanh nghiệp Trung Quốc gian lận xuất xứ Việt Nam để xuất hàng đi Mỹ
quang ninh chong gian lan gia mao xuat xu trong hoat dong xuat nhap khau
Lực lượng Hải quan Quảng Ninh phối hợp kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Ảnh: Q.H

Đó là nội dung Kế hoạch đấu tranh phòng, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành.

Trong Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh yêu cầu các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương nâng cao sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng và triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình , kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp; kiên quyết không để hình thành các đường dây, ổ nhóm vi phạm trên địa bàn, giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm.

Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh cũng yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, lực lượng chức năng, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình triển khai Kế hoạch phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, không gây tác động xấu đến thị trường không làm ảnh hưởng, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đúng pháp luật của tổ chức và cá nhân.

Cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh trong thị trường nội địa.

Mặt khác, rà soát những bất cập, kẽ hở về chính sách để đề xuất, kiến nghị, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, tránh các đối tượng lợi dụng để vi phạm và tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Quang Hùng