Ông Tạ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước: Luôn đồng hành với Kho bạc Nhà nước

08:05 | 19/06/2019

(HQ Online) - Trong 20 năm qua, với vai trò là cơ quan thông tin của ngành Hải quan, Báo Hải quan đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng cải cách, hiện đại hóa của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về quản lý tài chính – ngân sách nói chung và trong lĩnh vực hải quan nói riêng, đặc biệt là những cải cách, hiện đại hóa trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước; đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại,...     

ong ta anh tuan tong giam doc kho bac nha nuoc luon dong hanh voi kho bac nha nuoc Doanh nghiệp bạn đọc thân thiết của Báo Hải quan
ong ta anh tuan tong giam doc kho bac nha nuoc luon dong hanh voi kho bac nha nuoc Báo Hải quan xứng đáng với vai trò nòng cốt trong công tác báo chí, truyền thông của ngành Hải quan
ong ta anh tuan tong giam doc kho bac nha nuoc luon dong hanh voi kho bac nha nuoc Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: Đổi mới, sáng tạo để phát huy hơn nữa vai trò của Báo Hải quan
ong ta anh tuan tong giam doc kho bac nha nuoc luon dong hanh voi kho bac nha nuoc Báo Hải quan 20 năm xây dựng và trưởng thành
ong ta anh tuan tong giam doc kho bac nha nuoc luon dong hanh voi kho bac nha nuoc

Đối với công tác tổ chức thu, nộp ngân sách nhà nước, Báo Hải quan đã thực hiện tuyên truyền có hiệu quả những cải cách lớn như việc triển khai dự án Hiện đại hóa thu và tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan Hải quan – Kho bạc Nhà nước – cơ quan Thuế - ngân hàng thương mại; phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh thuế điện tử cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; thực hiện chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành,... Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu thời gian thủ tục cho người nộp thuế (người nộp thuế có thể thực hiện nộp ngân sách nhà nước qua phương thức thanh toán điện tử và do đó thông quan 24/7).

Việc thông tin thường xuyên và kịp thời của Báo Hải quan đã giúp các cấp, các ngành và các địa phương hiểu rõ hơn về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của những nỗ lực cải cách, hiện đại hóa của ngành Tài chính (trong đó có hệ thống Hải quan và Kho bạc Nhà nước) để từ đó có sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện triển khai thực hiện; đồng thời, thông qua đó cũng giúp người dân, doanh nghiệp và các đơn vị giao dịch nắm rõ các nội dung và cùng phối hợp thực hiện.

Trong thời gian tới, các hệ thống trong ngành Tài chính (trong đó có hệ thống Hải quan, Kho bạc Nhà nước) đều phải tổ chức đánh giá lại kết quả về việc thực hiện Chiến lược phát triển của từng hệ thống đến năm 2020; xác định rõ những nội dung đã làm được, những nội dung chưa đạt được, trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển của từng hệ thống trong giai đoạn 2021-2030, đảm bảo phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính (đặc biệt là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả), cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phù hợp với các thông lệ tốt trên thế giới về quản lý tài chính công. Vì vậy, tôi cũng trân trọng đề nghị Báo Hải quan tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Kho bạc Nhà nước trong việc thông tin tuyên truyền những cải cách, hiện đại hóa của ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng đến các cấp chính quyền, người nộp thuế và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019) và 20 năm ra mắt số Báo Hải quan đầu tiên, thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước, tôi gửi lời cảm ơn và chúc mừng về những thành tựu đã đạt được tới toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và cộng tác viên của Báo Hải quan. Chúc Báo Hải quan ngày càng phát triển và luôn là người bạn đồng hành cùng bước tiến của Kho bạc Nhà nước.

Nhật Minh (ghi)