Cưỡng chế đối tượng lấy lý do dịch bệnh Covid - 19 để chây ỳ nợ thuế

11:07 | 14/07/2020

(HQ Online) - Ngành Thuế sẽ kiên quyết xử lý đối với những trường hợp không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng chây ỳ nợ thuế.    

Nhiều doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế bị Cục Thuế Hà Nội điểm tên
Tăng cường quản lý thuế các đối tượng được hưởng lợi từ Covid-19
Đề xuất cưỡng chế tài khoản chủ sở hữu doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn
0607 92692499 3285040604842846 8797103864235950080 n
Cơ quan Thuế đã rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế. Ảnh Thùy Linh.

Rà soát 6.300 doanh nghiệp nợ thuế lớn

Ông Đoàn Xuân Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ, Tổng cục Thuế thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan Thuế cả nước đã đôn đốc thu hồi nợ được 15.222 tỷ đồng. Con số này bằng 44,6% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Qua rà soát sơ bộ, số lượng người nộp thuế được khoanh nợ, xóa nợ là 843.000 trường hợp; số nợ thuế khoanh là 22.000 tỷ đồng; số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp xóa là 16.000 tỷ đồng.

Theo ông Toản, để đảm bảo công bằng, minh bạch, cơ quan Thuế đã rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nợ.

“Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chúng tôi đã tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp và những người nộp thuế không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng lấy lý do dịch bệnh để chây ỳ nợ thuế”, ông Đoàn Xuân Toản thông tin.

Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân nợ thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng để thu nợ vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cục thuế rà soát 6.300 doanh nghiệp nợ thuế lớn trên 1 tỷ đồng với tổng số tiền thuế nợ là 60.800 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế các cấp cũng đã đẩy mạnh việc ban hành thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử gửi người nộp thuế để đôn đốc, nhắc nhở nộp tiền thuế nợ và cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế cho người nộp thuế. Trong 6 tháng đã ban hành 19,6 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, đạt 100% số lượng phải ban hành.

Đặc biệt, thời gian vừa qua, ngành Thuế đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng chây ỳ, nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tái tài sản, bỏ trốn. Cụ thể, trong 6 tháng đã ban hành 61.800 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; 9.000 quyết định cưỡng chế hóa đơn; 745 quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ ba nắm giữ; 14.800 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cũng theo ông Toản, qua rà soát người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu tháng 3, Chính phủ chưa ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ và thực hiện xử lý gia hạn nộp nợ thuế, nộp dần tiền thuế nợ, miễn tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, qua đó một phần giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn, ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hơn 843 nghìn trường hợp sẽ được xoá nợ, khoanh nợ thuế

Về việc xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, đến nay, Tổng cục Thuế đã ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện xử lý nợ thuế. Đồng thời hướng dẫn các cục thuế thành lập Ban Chỉ đạo xử lý nợ tại địa phương và phân công, giao nhiệm vụ cho từng thành viên triển khai lập hồ sơ, xác minh tình trạng của người nộp thuế để xử lý nợ thuế.

Qua rà soát sơ bộ, số lượng người nộp thuế được khoanh nợ, xóa nợ là 843.000 trường hợp; số nợ thuế khoanh là 22.000 tỷ đồng; số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp xóa là 16.000 tỷ đồng.

“Vụ Quản lý nợ đã tập trung xây dựng Thông tư quy định hồ sơ và trình tự thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94 của Quốc hội. Đến nay, Thông tư đã hoàn thành. Cùng với đó, đơn vị cũng đã hoàn thành việc xây dựng các nội dung hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về cưỡng chế nợ, khoanh nợ, xóa nợ, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi xuất cảnh…”, ông Đoàn Xuân Toản thông tin.

Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, thời gian tới, ngành Thuế sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính trong toàn ngành Thuế, từ đó đảm bảo việc xử lý các khoản nợ thuế không còn khả năng thu ngân sách chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, tránh trục lợi, thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ thuế và quy trình cưỡng chế nợ thuế để đảm bảo phù hợp với tổ chức bộ máy của cơ quan Thuế các cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, các văn bản hướng dẫn Luật và thực tế công tác quản lý nợ.

Thùy Linh