Nợ thuế, Công ty TNHH Pilot & Tokai bị cưỡng chế toàn quốc

15:59 | 05/05/2022

(HQ Online) - Nợ thuế nội địa hơn hơn 5,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Pilot & Tokai bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trên toàn quốc từ ngày 6/5/2022.

Hải quan TPHCM: Giao chỉ tiêu thu hồi trên 900 tỷ đồng thuế cho các đơn vị
Nợ gần 23 tỷ đồng thuế, một doanh nghiệp bị cưỡng chế toàn quốc

Theo đề nghị của Cục Thuế TPHCM tại công văn số 4073/CTTPHCM-QLN ngày 21/4/2022 về việc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- Cục Hải quan TPHCM đã ban quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Pilot & Tokai (Việt Nam), địa chỉ: 19 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM, mã số thuế: 0300735686.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 6/5/2022 đến ngày 5/5/2023. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Lý do bị cưỡng chế, Công ty TNHH Pilot & Tokai (Việt Nam) có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền cưỡng chế hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong quyết định cưỡng chế, cơ quan Hải quan yêu cầu Công ty TNHH Pilot & Tokai (Việt Nam) phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này.

Lê Thu