Ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC đến hết ngày 29/12/2022

09:14 | 01/12/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thông tin đến toàn thể CBCC, viên chức, người lao động và các DN thực hiện thủ tục hải quan tại địa bàn quản lý biết, thực hiện quy định liên quan đến Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Hướng dẫn thực hiện thống nhất Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam 2022
Những lưu ý khi triển khai Danh mục 2022 liên quan đến công tác phân loại hàng hóa
Sẽ thống nhất thực hiện Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC này 8/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Công chức Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa tại kho bãi. Ảnh: H.Nụ
Công chức Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa tại kho bãi. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 29/12/2022 đối với Thông tư 31/2022/TT-BTC. Trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/BTC, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định tại Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Để triển khai thực hiện các quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thông tin rộng rãi đến toàn thể CBCC, viên chức, người lao động, đặc biệt là các DN đang thực hiện đăng ký thủ tục hải quan tại địa bàn quản lý.

Trước đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC và Thông tư 09/2019/TT-BTC. Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2022.

Nụ Bùi