Những lưu ý khi triển khai Danh mục 2022 liên quan đến công tác phân loại hàng hóa

11:44 | 18/11/2022

(HQ Online) - Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (gọi tắt là Danh mục 2022) có hiệu lực từ 1/12/2022 và thay thế danh mục được ban hành theo các Thông tư 65/2017/TT-BTC và Thông tư 09/2019/TT-BTC.

Xem xét sửa đổi chính sách thuế liên quan đến mặt hàng phân bón
Rà soát, chuẩn hóa Danh mục chuyên ngành với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu
Sửa Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế

So với Danh mục 2017 và Danh mục 2019, tại Danh mục 2022 có nhiều thay đổi mà cán bộ công chức Hải quan thực thi cũng như các DN áp dụng khai báo khi làm thủ tục hải quan cần phải lưu ý để tránh thiếu thông tin dẫn tới phân loại sai, không chính xác...

Theo đó, đối với mặt hàng thuốc lá điện tử, Danh mục 2022 chi tiết thêm nhóm mới 24.04 là “sản phẩm chứa lá thuốc lá, thuốc lá hoàn nguyên, nicotine hoặc các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá hoặc các nguyên liệu thay thế nicotine dùng để hít mà không cần đốt cháy; các sản phẩm khác chứa nicotine dùng để hấp thụ nicotine vào cơ thể con người”.

Một số sản phẩm thuộc nhóm này có thể kể đến như: sản phẩm dùng để hút mà không cần đốt cháy nicotine dạng lỏng hoặc dạng gel dùng cho thuốc lá điện tử (mã số 2404.12.10), kẹo cao su có nicotine (mã số 2404.91.10), miếng dán nicotine (mã số 2404.92.10).

2709-15-hq1909anhbai800-baohaiquan
Mặt hàng phương tiện bay không người lái cũng được bổ sung tại Danh mục 2022.

Mặt hàng bộ test chẩn đoán, theo Danh mục 2022, tại Chương 30 có bổ sung, sửa đổi Chú giải pháp lý 1(ij), 4 (e) để chuyển các chất thử chẩn đoán từ nhóm 30.02 và chất thử nhóm máu từ nhóm 30.06 về nhóm 38.22.

Vì vậy, các bộ test chẩn đoán (virus zika, sốt rét, test covid...) tại Danh mục 2017 thuộc nhóm 38.22 hoặc 30.02 tùy thuộc vào thành phần, tuy nhiên, tại Danh mục 2022 được phân loại thuộc nhóm 38.22.

Đối với các mặt hàng hydrocarbon mạch hở (HFCs), theo Tổng cục Hải quan, để đảm bảo kiểm soát các chất theo Nghị định thư Montreal, Danh mục 2022 chi tiết thêm các dòng hàng mới cho các dẫn xuất flo hóa của HFCs tại nhóm 29.03. Đối với các sản phẩm hóa chất chứa HFCs, Danh mục 2022 bổ sung Chú giải 4 phần 6 và chuyển các sản phẩm hóa chất chứa HFCs từ phân nhóm 3824.7x tại Danh mục 2017 về nhóm mới 3827 “các hỗn hợp chứa các dẫn xuất đã halogen hóa của metan, etan hoặc propan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác” tại Danh mục 2022.

Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng module màn hình dẹt tại Danh mục 2017 được phân loại tại nhiều chương, nhóm khác nhau theo công dụng. Tuy nhiên, tại Danh mục 2022 đã bổ sung Chú giải pháp lý 7 chương 85 và chuyển các mặt hàng module màn hình dẹt về nhóm hàng mới 85.24 “module màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng” để đảm bảo việc thống nhất trong phân loại.

Mặt hàng module led tại Danh mục 2022 được chi tiết thêm tại phân nhóm 8539.51 và các bộ phận của module led được chi tiết tại 8539.90.30 để phù hợp với công nghệ hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi khi áp dụng chính sách mặt hàng.

Mặt hàng phế liệu và phế thải điện, điện tử, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Danh mục 2022 đã chi tiết thêm nhóm mới 85.49 “phế liệu và phế thải điện và điện tử” để thuận lợi cho các nước trong việc kiểm soát và áp dụng các chính sách quản lý đặc thù.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, đối với mặt hàng máy in 3D, Danh mục 2022 bổ sung nhóm hàng mới 84.85 cho máy móc sử dụng công nghệ sản xuất bồi đắp (công nghệ in 3D) nhằm phản ánh nhu cầu tăng trưởng và xu hướng ứng dụng công nghệ trên thế giới.

Ngoài ra, mặt hàng phương tiện bay không người lái cũng được bổ sung tại Danh mục 2022. Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, theo sự phát triển của công nghệ và mức độ trao đổi thương mại, Danh mục 2022 chi tiết thêm nhóm 88.06 cho phương tiện bay không người lái với 11 dòng hàng mới theo công dụng thiết kế và trọng lượng cất cánh tối đa và nhóm 88.07 chi tiết các bộ phận của phương tiện bay không người lái của nhóm 88.06.

Nụ Bùi