Hướng dẫn chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

09:31 | 13/02/2023

(HQ Online) - Nhằm tạo thuận lợi cho việc báo cáo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTP hướng dẫn chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Thông tư 01/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/3/2023.

Khắc phục tồn tại trong công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
Thẩm quyền trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Việc xây dựng Thông tư 01/2023/TT-BTP nhằm cụ thể hóa quy định của Luật XLVPHC được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 67/2020/QH14 liên quan đến trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc quy định chế độ báo cáo, biểu mẫu thống kê số liệu trong XLVPHC; tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch, thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo, tạo thuận lợi cho việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Ngành Tài chính tích cực thực hiện cải cách hành chính hướng tới mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho người dân, DN.  	Ảnh: ST
Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định theo hướng lược bỏ những chỉ tiêu báo cáo trùng lặp. Ảnh: ST

Thông tư 01/2023/TT-BTP gồm 8 điều, trong đó quy định chi tiết về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, bao gồm: trách nhiệm báo cáo; kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo; hình thức và phương thức gửi báo cáo; mẫu đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo và việc chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo.

Theo đó, chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; UBND các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc, gồm: Tòa án nhân dân; Kiểm toán Nhà nước; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Kiểm ngư; Thuế; Quản lý thị trường; cơ quan thi hành án dân sự; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; tổ chức Thống kê tập trung; cơ quan Bảo hiểm xã hội và các tổ chức khác thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến trách nhiệm báo cáo, Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong mẫu đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo và bảo đảm thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo. Đồng thời, Thông tư 01/2023/TT-BTP cũng quy định trách nhiệm tổng hợp, báo cáo của các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch UBND các cấp.

Thông tư 01/2023/TT-BTP hướng dẫn cụ thể báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC bao gồm: Báo cáo định kỳ; báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất.

Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tư pháp được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Nghị định 09/2019/NĐ-CP). Đồng thời, Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo của các bộ, ngành, UBND các cấp về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với hình thức báo cáo, cùng với việc sử dụng hình thức báo cáo truyền thống bằng văn bản giấy, Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định sử dụng hình thức báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số để phù hợp với chủ trương sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan nhà nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan lập báo cáo, Thông tư 01/2023/TT-BTP cũng quy định tương đối đa dạng và linh hoạt các phương thức gửi báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo, phù hợp với điều kiện thực tế về các loại hình dịch vụ và phương thức giao nhận giấy tờ, tài liệu. Theo đó, các cơ quan, bộ, ngành, UBND các tỉnh có thể gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua fax; gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số; gửi qua hệ thống văn bản và điều hành và các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa các mẫu đề cương báo cáo và mẫu số liệu báo cáo, Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định theo hướng lược bỏ những chỉ tiêu báo cáo trùng lặp, không cần thiết, rút gọn tối đa các thông tin trong mẫu đề cương báo cáo và các mẫu tổng hợp số liệu báo cáo, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật, giảm bớt gánh nặng hành chính cho cơ quan lập báo cáo.

Thông tư 01/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/3/2023.

Nụ Bùi