Ngành Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền thực thi pháp luật

18:22 | 27/08/2020

(HQ Online) - Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật Hải quan năm 2020 (gọi chung là Ngày pháp luật), Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nâng cao hiệu quả xây dựng, đẩy mạnh tuyên truyền thực thi pháp luật hải quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách, giảm thời gian thông quan hàng hóa
Chặng đường 30 năm - Những chiến sỹ Hải quan trên mặt trận tuyên truyền
Hải quan Hà Tĩnh tổ chức thi trực tuyến truyền thống, lịch sử Đảng bộ
Báo Hải quan tiếp tục trả lời câu hỏi của bạn đọc về tư vấn pháp luật hải quan

Nhằm nâng cao nhận thức của CBCC, viên chức trong toàn Ngành về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật hải quan; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho DN và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện Ngày pháp luật để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, ngành Hải quan; tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Đồng thời, đảm bảo các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngành, các quy định của pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời, đẩy đủ về nội dung, phù hợp về hình thức cho từng nhóm đối tượng.

Theo đó, Ngày pháp luật Việt Nam là ngày 9/11/2020 được tiến hành từ ngày 21/9 đến ngày 20/11/2020 và tuần lễ cao điểm từ ngày 9/11 đến hết ngày 13/11 với khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, CBCC, viên chức ngành Hải quan phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật hải quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

5405 22 moi baohaiquan
Quang cảnh Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2019, do Bộ Tài chính phối hợp với VCCI tổ chức. Ảnh: H.Nụ.

Ngày pháp luật Tài chính là ngày 28/8 được tiến hành từ ngày 17/8 đến ngày 28/8, tuần lễ cao điểm thực hiện từ ngày 24/8 đến ngày 28/8. Ngày pháp luật Hải quan là ngày 10/9 được tiến hành từ 15/8 đến ngày 15/9 và tuần lễ cao điểm từ ngày 4/9 đến ngày 11/9.

Để hưởng ứng các ngày pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng các đề án, nghị định, văn bản có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến… hoàn thiện văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành đúng thời hạn nhằm nâng cao công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hải quan theo các hình thức thích hợp; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật hải quan, kết quả thi hành pháp luật và cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên các báo, tạp chí trong và ngoài Ngành.

Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; kiểm soát việc ban hành các thủ tục hành chính, thực hiện đánh giá tác động, thống kê thủ tục hành chính và theo dõi hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính hải quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo người dân, DN tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính được kịp thời, đầy đủ, thuận lợi. Thường xuyên thu thập thông tin, rà soát, đánh giá, phát hiện những bất cập của quy định về thủ tục hành chính để chủ động đề xuất tháo gỡ vướng mắc, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan.

Tăng cường phát hiện, tổng hợp những bất cập, vướng mắc của hệ thống pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan nói chung, quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan có liên quan nói riêng nhằm đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả thực thi các thủ tục hành chính.

Kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho DN, người nộp thuế, người khai hải quan. Đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của DN trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh.

Nụ Bùi