Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực hải quan

20:50 | 11/04/2019

(HQ Online) - Ngày 11/4, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tập huấn về công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực hải quan cho gần 70 CBCC đến từ 23 đơn vị hải quan thuộc và trực thuộc.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Trịnh Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

nang cao ky nang nghiep vu cong tac boi thuong nha nuoc trong linh vuc hai quan
Quang cảnh hội nghị.

Bà Trịnh Thanh Hải cho rằng, các đơn vị trong Ngành cần phải phát huy tối đa trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bồi thường nhà nước; các CBCC, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị luôn trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt các nhiệm vụ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, đại diện Vụ Pháp chế đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này.

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được ban hành từ tháng 6/2017 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 9 chương, 78 điều; quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

So với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, Luật năm 2017 đã có nhiều thay đổi tích cực: đối tượng được quyền yêu cầu bồi thường được quy định một cách cụ thể và mở rộng hơn; quá trình giải quyết bồi thường (thụ lý, tiến hành xác minh, thương lượng, ra quyết định bồi thường, cấp và chi trả tiền bồi thường) chỉ kéo dài từ 41 đến 71 ngày; đồng thời quy định về việc tạm ứng bồi thường cho người bị thiệt hại, trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm hoàn trả… tất cả những thay đổi này đều hướng đến mục tiêu giúp việc bồi thường cho những người bị hại được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Tại hội nghị, các CBCC được tìm hiểu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 so với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009. Đồng thời, CBCC Hải quan đã đưa ra các tình huống cụ thể để cùng trao đổi, thảo luận giải quyết những tình huống khi có phát sinh vấn đề.

Thông qua hội nghị tập huấn, các CBCC được trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường, giải quyết bồi thường khi có vụ việc bồi thường nhà nước phát sinh tại đơn vị; hệ thống đầy đủ quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính tại đơn vị.

Đảo Lê