Năm 2023, các đơn vị sự nghiệp công lập phải giảm chi từ 2 đến 3%

10:32 | 04/08/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2022/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

NHNN có thể tiếp tục giữ ổn định lãi suất chính sách hiện tại để hỗ trợ nỗ lực phục hồi kinh tế. Ảnh: TTXVN
Các đơn vị sự nghiệp công lập phải giảm chi nguồn hỗ trợ từ ngân sách. Ảnh: Internet.

Thông tư quy định, dự toán chi hoạt động năm 2023 nguồn ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập phải được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 và quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Trong đó, không xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các dịch vụ sự nghiệp công đã hoàn thành lộ trình giá, phí từ năm 2022 trở về trước hoặc dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2022, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương ứng mức giảm chi thường xuyên từ ngân sách.

Thông tư nêu rõ, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục giảm tối thiểu 2% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2022 đối với các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Thùy Linh