Một mặt hàng khai hai tên, chính sách quản lý khác nhau

09:50 | 27/02/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về vấn đề kiểm tra chất lượng nguyên liệu thức ăn thủy sản nhập khẩu, bởi chỉ cần khai báo khác nhau thì cùng một mặt hàng nhập khẩu sẽ áp dụng chính sách kiểm tra khác nhau.

mot mat hang khai hai ten chinh sach quan ly khac nhau Hàng trăm doanh nghiệp vi phạm về kiểm tra chuyên ngành
mot mat hang khai hai ten chinh sach quan ly khac nhau Không co kéo cục bộ trong đổi mới kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu
mot mat hang khai hai ten chinh sach quan ly khac nhau 2 thông tư của Bộ Nông nghiệp làm tăng chi phí thủy sản xuất khẩu
mot mat hang khai hai ten chinh sach quan ly khac nhau
Ảnh minh họa. Nguồn: Intetnet

Theo Tổng cục Hải quan, quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật, hải quan địa phương đã phát sinh vướng mắc.

Cụ thể, ngày 2/1/2020, Cục Bảo vệ thực vật có công văn 01/BVTV-TH gửi các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu, theo đó, đối với thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật thì tiếp tục kiểm tra chất lượng theo quy định tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP cho đến khi có quy định mới hướng dẫn Luật Chăn nuôi; đối với các loại thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật thì không tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra chất lượng.

Ngày 6/2/2020, Tổng cục Thủy sản có công văn 176/TCTS-PCTTR hướng dẫn về việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu thức ăn thủy sản nhập khẩu, theo đó “… cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với nguyên liệu thức ăn thủy sản nhập khẩu không thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng nguyên liệu thức ăn thủy sản nhập khẩu kể từ 1/1/2020 đến khi Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có hiệu lực thi hành”.

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan cùng một mặt hàng nhập khẩu, chẳng hạn là lúa mỳ, nếu được khai báo là “nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi” thì doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng, nhưng đối với khai báo là “nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản” thì không phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Để tránh hiện tượng cùng một mặt hàng nhưng áp dụng chính sách kiểm tra chuyên ngành khác nhau dễ dẫn đến trường hợp doanh nghiệp lợi dụng, đồng thời để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có ý kiến về vấn đề này để xử lý vướng mắc.

Trước đó, tại Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận hai hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu thức ăn thủy sản nhập khẩu.

Cụ thể, ngày 10/1/2020, Công ty TNHH Khai Anh – Bình Thuận có đăng ký tờ khai nhập khẩu tên hàng theo khai báo là lúa mì (nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản). Ngày 3/2/2020, Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long đăng ký tờ khai nhập khẩu tên hàng theo khai báo: lúa mì là nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Cả hai tờ khai nói trên doanh nghiệp đều có đăng ký kiểm dịch thực vật nhưng không đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng với lý do cơ quan kiểm dịch không tiếp nhận (có xác nhận miễn kiểm tra chất lượng của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng II).

N.Linh