Mã HS kem trị mụn trứng cá đã được 2 Bộ thống nhất

15:17 | 19/08/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan xác định phân loại mặt hàng kem trị mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20.

ma hs kem tri mun trung ca da duoc 2 bo thong nhat Kem và thuốc trị mụn trứng cá chênh lệch thuế NK đến 5%
ma hs kem tri mun trung ca da duoc 2 bo thong nhat
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty cổ phần thương mại Dược - Sâm Ngọc Linh Quang Nam về đề nghị xác nhận lại mã HS đối với mặt hàng Vertucid Gel và Azaroin Gel (Gel trị mụn trứng cá).

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, Căn cứ Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010, Danh mục Biểu thuế hài hòa AHTN; Chú giải chi tiết HS, mặt hàng kem trị mụn trứng cá đã được Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tại công văn15350/BTC-SCT ngày 6/12/2006 và Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại các Công văn số 2439/TCHQ-TXNK ngày 21/5/2012; 1635/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2012;13741/TCHQ-TXNK ngày12/11/2014; 11268/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2014, theo đó mặt hàng kem trị mụn trứng cá được phân loại thống nhất vào mã số 3304.99.20.

Bên cạnh đó, tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: "Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng hóa do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành trước ngày hiệu lực của Nghị định này với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Bộ Tài chính căn cứ quy định về thẩm quyền nêu trên, đã phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan xác định phân loại mặt hàng kem trị mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20 như hướng dẫn trước đó mà Bộ Tài chính đã phân loại.

Trả lời về nội dung Công ty cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh nhập ủy thác 2 mặt hàng này cho Công ty TNHH Nhân Vy Cường, Tổng cục Hải quan cho biết, Công ty cần làm việc trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam trên cơ sở hồ sơ hải quan để thực hiện việc xử lý thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, từ thời điểm từ ngày 1/1/2018, theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan thì:

Mặt hàng Kem ngăn ngừa mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20, thuế suất thuế NK ưu đãi 10%.

Mặt hàng Thuốc trị mụn trứng cá thuộc mã số 9850.00.00 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

Thu Trang