Lưu ý vai trò nghệ sĩ trên mạng xã hội

10:28 | 21/12/2018

(HQ Online)- Mạng xã hội đã trở thành một phần của đời sống, mà không ai có thể phủ nhận hoặc ngăn chặn. Thế nhưng, không gian ảo này cũng tạo ra không ít hệ lụy về đạo đức cộng đồng và trật tự xã hội. Để phát huy tính tích cực của mạng xã hội và phòng ngừa tối đa những tiêu cực của mạng xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông đã đưa ra dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam” lấy ý kiến đóng góp.

Bộ quy tắc bao gồm tiêu chí ứng xử cho các đối tượng là Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, cơ quan Nhà nước sử dụng mạng xã hội, tổ chức sử dụng dịch vụ mạng xã hội, người dân sử dụng mạng xã hội và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước dùng mạng xã hội. Tuy không phải là một văn bản pháp quy, nhưng Bộ quy tắc được chia thành các điều khoản Nên, Phải và Không được. Bộ Quy tắc ứng xử nhắc nhở không được ứng xử trên mạng xã hội trái với các chuẩn mực về đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời không được cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến cá nhân, tổ chức mà do vị trí công tác của mình có được khi chưa được ủy quyền bởi cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, Bộ quy tắc ứng xử lại chưa đề cập đến đối tượng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội là người nổi tiếng ở các lĩnh vực nghệ thuật. Bước đầu, cơ quan Thuế đã triển khai giám sát việc nộp thuế thu nhập của nhiều ca sĩ, người mẫu, diễn viên… kiếm được tiền nhờ khai thác ưu điểm cá nhân qua Facebook hoặc Youtube, nhưng vẫn chưa ai chú ý đến thị phi mà họ gây ra. Nếu công chức, viên chức chỉ tác động đến một cộng đồng nhỏ, thì giới show biz có khả năng tác động đến đám đông rộng khắp hơn. Do vậy, không đưa ra những yêu cầu nhất định cho người nổi tiếng khi sử dụng mạng xã hội, cũng là một điều cần cân nhắc thêm.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng: "Mặt trái của mạng xã hội luôn tồn tại và không thể xóa bỏ mà chỉ có thể hạn chế nó. Vì thế, bên cạnh những quy định của pháp luật, cần phải có một khuôn khổ thể chế "mềm", để bổ sung cho các khung pháp lý chính thức của nhà nước”. Tuy nhiên, làm sao để giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử cho nghiêm túc, hoàn toàn không đơn giản. Sự chính danh và trong sáng trên mạng xã hội, chỉ có thể hình thành, khi quan hệ giữa người và người trong từng vụ việc ngoài đời sống được giải quyết thấu tình đạt lý! Mặt khác, đối với người nổi tiếng thì họ cần ý thức được vai trò của mình trong quá trình xây dựng thái độ văn minh trên mạng xã hội. Đã có không ít trường hợp người nổi tiếng tiếp tay bán hàng hóa không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, và cũng đã có không ít trường hợp người nổi tiếng dùng ngôn ngữ kém lịch sự và thiếu văn hóa trên mạng xã hội, để lại nhiều tổn thương cho cộng đồng!                                 

L.T.N