Lưu ý một số quy định mới về khai thuế thu nhập cá nhân

10:43 | 26/01/2021

(HQ Online) - Theo Nghị định số126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, việc khai thuế thu nhập cá nhân có nhiều thay đổi.

Quy định mới về đăng kí thuế ngày càng thuận lợi cho người nộp thuế
Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Thu thuế thu nhập cá nhân đang “giảm tốc"
2130-dsc-0204
Một trong những thay đổi đó là về việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý. Ảnh Thùy Linh.

Theo cơ quan quản lý thuế, thay đổi về việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý, hay như việc bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là hết sức quan trọng mà người nộp thuế cần lưu ý.

Cụ thể, tại Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã sửa đổi việc khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý. Theo đó, trường hợp người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

Cơ quan Thuế lấy ví dụ, năm 2020, doanh nghiệp A đang khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và thuế thu nhập cá nhân theo quý thì quý 4/2020, doanh nghiệp A tiếp tục kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Năm 2021, doanh nghiệp A khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng. Trường hợp nếu doanh nghiệp A đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì sẽ được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Đồng thời, tại Điều 8 của Nghị định cũng đã sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế theo tháng, quý thay vì không phải khai thuế như trước đây. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Người nộp thuế cũng cần lưu ý, đối với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

Riêng đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38, thời hạn quyết toán cuối cùng đã được lùi 1 tháng so với trước đây (là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ.

Thùy Linh