Lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong 5 năm qua

10:17 | 30/05/2019

(HQ Online) - Số liệu của Tổng cục Thống kê về tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2019 có gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, cao nhất từ năm 2014 trở lại đây.

luong doanh nghiep thanh lap moi cao nhat trong 5 nam qua Doanh nghiệp thành lập mới cao nhất kể từ đầu năm
luong doanh nghiep thanh lap moi cao nhat trong 5 nam qua Doanh nghiệp thành lập mới giảm 41% trong tháng 2
luong doanh nghiep thanh lap moi cao nhat trong 5 nam qua 131 nghìn doanh nghiệp thành lập mới năm 2018
luong doanh nghiep thanh lap moi cao nhat trong 5 nam qua
Trong 5 tháng đầu năm 2019 có gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Ảnh: Internet.

Riêng trong tháng 5/2019, cả nước có 10,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 127,3 nghìn tỷ đồng, giảm 28% về số doanh nghiệp và giảm 23,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Trong tháng, cả nước còn có 2.461 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 9,3% so với tháng trước; 2.326 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 6,8%; có 2.089 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,7%; có 1.066 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 10,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 54 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 669,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thống kê, làn sóng khởi nghiệp tiếp tục là kênh huy động nguồn vốn cho nền kinh tế. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, trong 5 tháng đầu năm nay ước tính các doanh nghiệp bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 1,7 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 19,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng lên hơn 73,6 nghìn doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 5 tháng đầu năm nay là 19,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, còn có 19.354 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2019 là 6.371 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hoài Anh