Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 450 tỷ USD

15:08 | 25/11/2022

(HQ Online) - Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu cả nước.

Hơn 28 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 11
Xuất nhập khẩu đạt hơn 616 tỷ USD, xuất siêu gần 10 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 450 tỷ USD
Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 644,7 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 74,63 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 448,55 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng tới 53,55 tỷ USD); xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 196,15 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 21,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, riêng doanh nghiệp FDI chiếm 69,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11/2022 đạt 10,07 tỷ USD, giảm 18,1%, tương ứng giảm 2,23 USD so với kỳ 2 tháng 10/2022.

Tính đến hết ngày 15/11/2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 241,19 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 33,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,46 tỷ USD, tăng 1,5% (tương ứng tăng 137 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 10/2022.

Tính đến hết ngày 15/11/2022, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 207,36 tỷ USD, tăng 10,8% (tương ứng tăng 20,28 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Thái Bình