Kiến nghị truy thu gần 150 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra

15:05 | 17/07/2019

(HQ Online) - Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong công tác thanh, kiểm tra của Tổng cục Hải quan 6 tháng đầu năm 2019.

kien nghi truy thu gan 150 ty dong tu thanh kiem tra Quy định về cấp Thẻ thanh tra Hải quan
kien nghi truy thu gan 150 ty dong tu thanh kiem tra Kiến nghị truy thu 25 tỷ đồng qua công tác thanh tra hải quan
kien nghi truy thu gan 150 ty dong tu thanh kiem tra Thanh tra Hải quan giúp phát hiện nhiều bất cập cập trong quản lý hải quan
kien nghi truy thu gan 150 ty dong tu thanh kiem tra "Thanh tra Hải quan đã giữ được lòng tin của người dân và DN"

Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh, chủ động triển khai, phát hiện chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, kiến nghị truy thu thuế, góp phần tăng thu NSNN; đôn đốc các đơn vị trong Ngành thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp, của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tiến hành 153 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó có 73 cuộc thanh tra chuyên ngành và 80 cuộc kiểm tra nội bộ.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị truy thu 148,82 tỷ đồng tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó số thuế truy thu 130,59 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 18,23 tỷ đồng.

Đóng góp đáng kể trong kết quả thanh tra, kiểm tra của toàn Ngành là Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Cục Kiểm tra sau thông quan, các cục hải quan: Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Long An…

Trong công tác kiểm tra nội bộ, Tổng cục Hải quan tiếp tục lồng ghép nội dung kiểm tra của các Vụ, Cục thuộc Tổng cục thành lập một đoàn kiểm tra nhằm tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị hải quan địa phương.

Bên cạnh việc kiểm tra theo kế hoạch năm 2019, trong 6 tháng đầu năm Tổng cục Hải quan triển khai kiểm tra 2 chuyên đề về “vận chuyển độc lập” và “Kho ngoại quan”.

Qua công tác kiểm tra, bước đầu đã phát hiện một số kho ngoại quan không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP; chênh lệch số lượng tồn kho thực tế với số lượng trên sổ sách báo cáo; một số hàng hóa không thuộc đối tượng gửi kho ngoại quan; bất cập trong nội dung báo cáo nhập – xuất –tồn kho ngoại quan…

Tổng cục Hải quan cho rằng, công tác thanh tra chuyên ngành trong 6 tháng đầu năm đạt được kết quả cao, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trong khi công tác kiểm tra nội bộ được tiến hành thường xuyên, góp phần duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu...

Thái Bình