Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh cá tầm

16:09 | 08/03/2021

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản yêu cầu một số bộ ngành và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu cá tầm.

Kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ
Kiểm soát chặt nhập khẩu cá tầm đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý hành vi tiếp tay cho gian lận trong nhập khẩu cá tầm
Tiêu hủy 400 kg cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc
Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh cá tầm

Để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán mặt hàng cá tầm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai và các địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc vào Việt Nam bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát trong thị trường nội địa, nhất là các trung tâm tiêu thụ lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán mặt hàng cá tầm (nguồn gốc, xuất xứ, giấy phép, sở hữu trí tuệ; kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại...).

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố rộng rãi danh sách các loại cá tầm được phép nhập khẩu để các cơ quan chức năng thuận lợi trong việc thực hiện và kiểm tra, kiểm soát.

Vấn đề nêu trên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhằm thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về những thông tin báo chí nêu thời gian qua về việc NK và kinh doanh cá tầm; kiến nghị, xem xét các vấn đề về nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc…

Quang Hùng