Kho bạc Nhà nước: Quản lý ngân quỹ an toàn, hiệu quả

09:35 | 25/03/2012

(HQ Online)- Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tiếp tục triển khai Chiến lược Phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong năm 2012 này, KBNN tập trung cải cách công tác quản lý ngân quỹ theo hướng an toàn, hiệu quả.

kho bac nha nuoc quan ly ngan quy an toan hieu qua

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Hà Nội. Ảnh internet

Một trong những nhiệm vụ của hệ thống KBNN là xây dựng khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý ngân quỹ. Sau thời gian phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo trong nước và khảo sát kinh nghiệm quốc tế, dự kiến năm 2012, KBNN sẽ trình Bộ Tài chính để Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý ngân quỹ. Đây sẽ là một bước cụ thể hóa mục tiêu cải cách công tác quản lý ngân quỹ theo hướng an toàn, hiệu quả, theo thông lệ quốc tế, gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ Chính phủ để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính Nhà nước và giảm nợ vay.

Nghị định sẽ là hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch trong công tác quản lý ngân quỹ; thiết lập các công cụ quản lý ngân quỹ như hệ thống tài khoản thanh toán tập trung (TSA), quy trình dự báo luồng tiền, hệ thống quản lý rủi ro để đảm bảo quản lý ngân quỹ an toàn và hiệu quả; thiết lập bộ phận chuyên nghiệp về quản lý ngân quỹ; các nghiệp vụ đầu tư, đi vay ngân quỹ…

Song song đó, KBNN sẽ tập trung triển khai hệ thống thanh toán điện tử song phương tập trung với một số ngân hàng thương mại, thực hiện lộ trình mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước để đến hết năm 2012 hầu hết các khoản thu, chi, thanh toán của KBNN được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán tập trung của KBNN tạo tiền đề để thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ KBNN khi cơ sở pháp lý được ban hành.

Cũng theo KBNN, thời gian vừa qua KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hệ thống phân tích tài chính và quản lý nợ- DMFAS trong khuôn khổ của Dự án cải cách quản lý tài chính công, đã tích hợp giữa số liệu nợ trong nước do KBNN quản lý với số liệu nợ nước ngoài hình thành cơ sở dữ liệu nợ chung của quốc gia. Xây dựng các giao diện giữa DMFAS với hệ thống TABMIS nhằm chuyển tải tự động thông tin vay, trả nợ giữa hai hệ thống, bảo đảm các thông tin vay, trả nợ được theo dõi cập nhật liên tục, chính xác. Dự kiến đến hết năm 2012, Dự án DMFAS sẽ hoàn thành.

KBNN cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện quy trình giám sát từ xa công tác quản lý quỹ NSNN trong toàn hệ thống; quy trình giám sát từ xa công tác quản lý kho quỹ và quản lý tài chính, kế toán nội bộ. Qua đó, từng bước cảnh báo các rủi ro trong hoạt động KBNN; phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hiện tượng vi phạm chính sách, chế độ, giúp quản lý và điều hành các hoạt động của KBNN an toàn và đúng pháp luật.

Nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN các cấp, trong năm 2012, KBNN sẽ tập trung rà soát các cơ chế, chính sách, quy trình hoạt động nghiệp vụ; xây dựng và trình Bộ Tài chính phê duyệt Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 áp dụng trong hệ thống KBNN với danh mục 26 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực là quản lý thu NSNN, quản lý chi NSNN, phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ cho người dân, nhận và trả tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá...

Các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của KBNN sẽ được đăng tải, công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia; niêm yết công khai các thủ tục có liên quan đến các quy định về thu, kiểm soát chi ngân sách, chi trả công trái, trái phiếu Chính phủ; kịp thời hướng dẫn, giải thích cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi.    

T.Hằng