Hướng dẫn thực hiện hệ thống hoàn thuế cho người nước ngoài

09:12 | 10/06/2021

(HQ Online) - Để thực hiện hoàn thuế cho người nước ngoài theo Thông tư 92/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn số 7373/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan hiệu quả, giảm tối đa vướng mắc khi thực thi cho doanh nghiệp cũng như công chức hải quan, Tổng cục Hải quan ngày 9/6 có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mở rộng các kênh quảng bá chương trình hoàn thuế cho người nước ngoài
Hoàn thuế cho người nước ngoài: Vướng từ doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế
Hoàn thuế cho người nước ngoài xuất cảnh tăng gần 50%
Gần 8 tỷ đồng hoàn thuế cho người nước ngoài xuất cảnh
Hướng dẫn thực hiện hệ thống hoàn thuế cho người nước ngoài
Công chức Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hướng dẫn khách xuất cảnh làm thủ tục hoàn thuế. Ảnh: Thu Hòa

Theo đó, đối với cán bộ công chức hải quan, đề nghị truy cập vào địa chỉ mới của hệ thống VAT-RS

Đối với doanh nghiệp, đề nghị các cục hải quan địa phương thông báo cho doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế truy cập địa chỉ https://mgh.customs.gov.vn/MGHTDN để cập nhật và tra cứu thông tin hóa đơn hoàn thuế Giá trị gia tăng.

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu kết nối hệ thống bán hàng của doanh nghiệp với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan (không sử dụng phương án truy cập trực tiếp địa chỉ https://mgh.customs.gov.vn/MGHTDM) đề nghị các cục hải quan địa phương thông báo doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế Giá trị gia tăng nghiên cứu Quyết định số 3153/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2020 của Tổng cục Hải quan (xây dựng, nâng cấp hệ thống đáp ứng định dạng chuẩn thông điệp trao đổi; gửi công văn đề nghị kiểm thử và công văn đề nghị kết nối chính thức đến Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại Quyết định 3153/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2020).

Thái Bình