Hướng dẫn thủ tục từ chối C/O mẫu D

09:58 | 29/04/2021

(HQ Online) - Liên quan đến thủ tục từ chối C/O mẫu D, khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Hà Nội thực hiện.

Hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D cấp thay thế
Nhiều vấn đề về C/O mẫu D được làm rõ
Hướng dẫn sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương và khoản 2 Điều 22 Thông tư số 38/20218/TT BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì đối với trường hợp từ chối C/O mẫu D, chi cục hải quan nơi làm thủ tục thực hiện thủ tục từ chối theo quy định và gửi trả lại C/O cho người khai hải quan để người khai hải quan liên hệ với cơ quan, tổ chức hoặc người sản xuất, người xuất khẩu phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để sửa đổi hoặc cấp C/O mới.

Về việc khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ có tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ khai xuất xứ hàng hóa theo cấu trúc “#&KXĐ” thì khi khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, tại chỉ tiêu “Mã nước xuất xứ” trên tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ khai là "ZZ".

Việc ghi nhãn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ không xác định xuất xứ, Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn thực hiện.

N.Linh