Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xe ô tô của cán bộ, nhân viên ngoại giao

20:45 | 16/05/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô trong trường hợp cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ chuyển vùng công tác.

huong dan thu tuc hai quan doi voi xe o to cua doi tuong ngoai giao Chờ làm thủ tục, xe ngoại giao được tạm nhận đưa về bảo quản không?
huong dan thu tuc hai quan doi voi xe o to cua doi tuong ngoai giao Vốn ngoại giao dịch tích cực thông qua các quỹ ETF
huong dan thu tuc hai quan doi voi xe o to cua doi tuong ngoai giao
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó, cục hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện cấp Giấy chuyển nhượng xe đối với trường hợp cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ chuyển vùng công tác, ngoài việc thực hiện theo quy định tại điểm 8 Khoản 6 Điều 1 Thông tư 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì sau khi cấp Giấy chuyển nhượng thực hiện sao một bản Tờ khai hàng hóa NK xe có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật” (do cán bộ, nhân viên được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ nộp khi đề nghị cấp Giấy chuyển nhượng) có đóng dấu xác nhận của cục hải quan thành phố nơi cấp Giấy chuyển nhượng cho chủ xe để thực hiện thanh lý xe khi chủ xe kết thúc nhiệm kỳ công tác tiếp theo tại Việt Nam.

Khi kết thúc nhiệm kỳ tiếp theo, chủ xe được sử dụng bản sao Tờ khai hàng hóa NK xe có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật” để thực hiện thủ tục thanh lý (tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy) xe theo quy định.

N.Linh