Những thay đổi cơ bản về thủ tục quản lý đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng ngoại giao

07:30 | 01/06/2021

(HQ Online) - Ngày 2/6/2021, Thông tư 27/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC và bãi bỏ Thông tư 93/2018/TT-BTC quy định về thủ tục quản lý đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam sẽ có hiệu lực. Thông tư mới có những nội dung quan trọng gì, thay đổi như thế nào? Xung quanh vấn đề này, Tạp chí Hải quan đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Quế - Trưởng phòng Giám quản 3 (Cục Giám sát quản lý về hải quan).

Bộ Tài chính bác đề nghị của VAMA về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô đăng ký mới
Những lưu ý về hồ sơ cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được ưu đãi
Quản lý xe ô tô được hưởng quyền ưu đãi nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng
Những thay đổi cơ bản về thủ tục quản lý đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng ngoại giao
Bà Nguyễn Thị Kim Quế

Xin bà cho biết sự cần thiết phải ban hành Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC và bãi bỏ Thông tư 93/2018/TT-BTC?

- Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2021/TT-BTC căn cứ trên Quyết định 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tại Quyết định 14 có các nội dung sửa đổi, bổ sung theo đó các Thông tư của Bộ Tài chính cũng cần sửa đổi để hướng dẫn thủ tục hải quan.

Trong đó có 3 nội dung thay đổi cơ bản:

Thứ nhất, về xử lý các xe ô tô đã tạm nhập của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ nhưng đã bán cho các đối tượng khác và chưa làm thủ tục hải quan theo quy định thì tại Quyết định 14/2021/TT-TTg đã có quy định cho phép các đối tượng đang quản lý sử dụng xe (không phải là đối tượng ưu đãi miễn trừ) được làm thủ tục chuyển nhượng xe. Do đó, để triển khai nội dung quy định tại Quyết định số 14 dẫn trên thì tại Thông tư 27/2021/TT-BTC đã quy định cụ thể thủ tục chuyển nhượng xe trong trường hợp này.

Thứ hai, tại Quyết định 14/2021/TT-TTg cho phép các cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ kết thúc tại Việt Nam nếu chưa kịp thực hiện thanh lý (tái xuất/chuyển nhượng/tiêu hủy) xe ô tô, xe gắn máy theo quy định của pháp luật Việt Nam thì được ủy quyền cho cơ quan nơi công tác thực hiện thủ tục thanh lý xe này. Theo đó tại Thông tư 27/2021/TT-BTC cũng phải quy định thủ tục liên quan đến việc ủy quyền trong trường hợp đối tượng là cá nhân đã kết thúc nhiệm kỳ về nước.

Thứ ba, quy định cụ thể đối tượng nhận chuyển nhượng xe ô tô là đối tượng làm thủ tục, kê khai nộp thuế. Theo đó tại Thông tư 27/2021/TT-BTC quy định các bước quy trình thủ tục liên quan đến việc người nhận chuyển nhượng xe thực hiện các thủ tục chuyển nhượng. Trước đây ở Quyết định 53/2013/QĐ-TTg, Thông tư 19/2014/TT-BTC, Thông tư 93/2018/TT-BTC đã có quy định rồi nhưng chưa rõ, thì nay căn cứ Quyết định 14/2021/TT-TTg, Thông tư 27/2021/TT-BTC quy định rõ về trách nhiệm của người mua xe trong quy trình làm thủ tục chuyển nhượng xe.

Những nội dung thay đổi quan trọng liên quan đến quản lý sử dụng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam sẽ khắc phục những vấn đề vướng mắc về xe tồn đọng chưa hoàn thành thủ tục, thưa bà?

- Những nội dung được sửa đổi, bổ sung liên quan đến quản lý sử dụng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam cũng xuất phát từ những vướng mắc trong thực tế.

Như tôi đã nói ở trên, đối với xe tồn đọng là vấn đề từ năm 2013 đã từng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã có xử lý. Tuy nhiên để pháp lý hóa, vấn đề này đã được đưa vào Quyết định 14/2021/TT-TTg để giải quyết những vấn đề tồn đọng đã từng xảy ra trước đây. Để xử lý các xe đã bán trước đây nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định, thì hiện nay Thông tư 27/2021/TT-BTC đã quy định thủ tục chuyển nhượng để người đang quản lý sử dụng xe thực hiện thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế và lưu hành xe hợp pháp.

Để triển khai các quy định tại Thông tư 27/2021/TT-BTC được hiệu quả, Hải quan địa phương và người khai hải quan cần lưu ý gì khi thực hiện, thưa bà?

- Với các quy định liên quan đến quản lý xe từ khâu tạm nhập đến khâu chuyển nhượng tái xuất đối với xe ô tô, xe gắn máy được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoài giao ở Thông tư 27/2021/TT-BTC, về phía cơ quan Hải quan không có nhiều thay đổi căn bản. Nhưng đối với vấn đề xử lý xe tồn đọng thì đây là một nội dung mới trong Quyết định 14/QĐ-TTg và Thông tư 27/2021/TT-BTC, vì vậy các đơn vị hải quan địa phương khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe của các đối tượng này phải đối chiếu những xe chuyển nhượng có thuộc danh sách xe tồn Bộ Tài chính đã công bố theo đúng quy định của Quyết định 14/QĐ-TTg hay không.

Bên cạnh đó, khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao thì các đơn vị Hải quan địa phương nơi làm thủ tục chuyển nhượng phải lưu ý hiện nay người mua xe là người sẽ thực hiện thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan và thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

Về phía người khai hải quan đối với xử lý xe tồn đọng, những người đang quản lý sử dụng xe đã mua xe nhưng chưa làm thủ tục phải theo dõi trên web của Tổng cục Hải quan để nắm bắt được xe của mình có thuộc danh sách được phép làm thủ tục chuyển nhượng theo Quyết định 14/QĐ-TTg và Thông tư 27/2021/TT-BTC hay không. Nếu thuộc thì cần thiết phải đến cơ quan Công an để thực hiện xóa sổ và đến chi cục hải quan thuận tiện để làm thủ tục chuyển nhượng. Trường hợp không thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe sẽ thuộc diện dừng đăng kiểm. Trường hợp lưu thông trên đường cơ quan Cảnh sát giao thông phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định.

Xin cảm ơn bà!

Ngọc Linh (thực hiện)