ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Những thay đổi cơ bản về thủ tục quản lý đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng ngoại giao

14:25 | 24/06/2021

(HQ Online) - Ngày 2/6/2021, Thông tư 27/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính với nhiều quy định mới về về thủ tục quản lý đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam có hiệu lực.

Để làm rõ hơn những thay đổi xung quanh quản lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Bản tin Chuyển động Hải quan đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Quế - Trưởng phòng Giám quản 3 (Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan).

Tạp chí Hải quan