Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

08:33 | 24/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Lưu ý về đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa
Quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN
Hàng hóa quá cảnh phải kiểm dịch
0654-dji-0012-jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Cụ thể, trong văn bản Tổng cục Hải quan làm rõ về thủ tục hải quan đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến các cảng đích ghi trên vận đơn trực thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn để tiếp tục vận chuyển quá cảnh đến cửa khẩu xuất.

Đối với chặng vận chuyển hàng hóa từ cảng dỡ hàng đến cảng đích ghi trên vận đơn, thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại khoản 29 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).

Người khai hải quan là hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền.

Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cảng đích ghi trên vận đơn đến cửa khẩu xuất, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định tại khoản 29 Điều 1 Thông tư 39/2019/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Người khai hải quan là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

N.Linh