Hàng hóa quá cảnh phải kiểm dịch

14:41 | 10/12/2018

(HQ Online)-Hàng hóa thuộc Danh mục phải kiểm dịch thực vật, động vật khi quá cảnh Việt Nam phải thực hiện theo chính sách quản lý hàng hóa theo quy định tại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Luật Thú y.

hang hoa qua canh phai kiem dich

Cán bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII (Lạng Sơn) lấy mẫu kiểm tra hoa quả NK từ Trung Quốc. Ảnh: T.Bình

Đây là nội dung Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Tháp liên quan đến vướng mắc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng quá cảnh.

Theo đó, Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 quy định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi quá cảnh Việt Nam phải được cơ quan chuyên ngành kiểm dịch và bảo vệ thực vật ở trung ương đồng ý và kiểm dịch tại cửa khẩu đầu tiên nơi vật thể được đưa vào Việt Nam.

Theo Khoản 2 Điều 37, Khoản 2 Điều 53 Luật Thú y năm 2015 thì động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn và Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch trước khi quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải được kiểm dịch.

Tại Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (được thay thế bằng Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018) ban hành 24 Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có Bảng mã số HS đối với Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam (Phụ lục 03), Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện kiểm dịch (Phụ lục 22), Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện kiểm dịch (Phụ lục 23).

Theo đó, hàng hóa thuộc các Phụ lục trên khi quá cảnh Việt Nam phải thực hiện theo chính sách quản lý hàng hóa quy định tại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và Luật Thú y năm 2015.

Về chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, căn cứ quy định tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan bao gồm Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc Thông báo kết quả kiểm dịch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về kiểm dịch hoặc chứng từ kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước ngoài phát hành và phải được pháp luật về kiểm dịch công nhận đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh phải kiểm dịch.

Tuy nhiên hiện nay pháp luật về kiểm dịch chưa có quy định về việc công nhận chứng từ kiểm dịch do cơ quan nước ngoài phát hành. Do vậy, trường hợp hàng hóa quá cảnh thuộc đối tượng phải kiểm dịch thì phải có Giấy thông báo miễn kiểm dịch hoặc Thông báo kết quả kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch Việt Nam khi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa.

N.Linh