Hướng dẫn khai báo, xử lý thông tin theo cơ chế một cửa đường hàng không

10:01 | 18/02/2021

(HQ Online) - Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không theo quy định pháp luật, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tinh, thành phố yêu cầu và hướng dẫn người khai hải quan khai báo thông tin đúng, đủ theo quy định.

Gần Tết Tân Sửu buôn lậu phức tạp, tăng mạnh ở đường hàng không
Những thay đổi khi áp dụng mô hình quản lý hàng hóa mới tại Nội Bài
VASSCM và một cửa đường hàng không: Thời gian thông quan giảm từ 3 đến 6 giờ xuống còn 10 phút
2935-filepickerjdpepkmltcgwt2k88ragplane
Ảnh minh họa: Internet.

Cụ thể, người khai hải quan khai báo thông tin đúng, đủ theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP).

Trường hợp tàu bay nhập cảnh có vận chuyển hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh phải khai báo đúng, đủ thông tin vận đơn chủ (master bill of lading) và vận đơn thứ cấp (house bill of lading) đến hệ thống Một cửa quốc gia.

Các cục hải quan hướng dẫn công chức giám sát hải quan thực hiện khai thác, kiểm tra, đối chiếu thông tin khai báo hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh tại Hệ thống xử lý thông tin hàng không với hồ sơ tàu bay nhập cảnh.

Trường hợp qua kiểm tra phát hiện người khai hải quan khai thiếu thông tin hoặc khai sai số lượng vận đơn chủ, vận đơn thứ cấp trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh, quá cảnh thì chi cục hải quan nơi tàu bay nhập cảnh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 4 Điều 8 và điểm b khoản 5 Điều 11 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp các hãng hàng không khai báo sửa đổi bổ sung vận đơn, Hệ thống tự động tiếp nhận và ghi nhận thời điểm tiếp nhận thông tin khai báo sửa đổi bổ sung từ người khai hải quan… Các bước xử lý thông tin khai báo sửa đổi, bổ sung; phê duyệt, từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin vận đơn cũng được hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn đối với trường hợp vận đơn có sự sai khác với Danh sách dự kiến xếp dỡ.

N.Linh