Hoàn thiện công nghệ và nguồn lực sẵn sàng cho nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành mới

09:38 | 29/12/2021

(HQ Online) - Để triển khai nhiệm vụ mới về cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, ngoài việc khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và nâng cao nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu triển khai mô hình kiểm tra chuyên ngành mới.

Quy định rõ vai trò đầu mối của Hải quan trong kiểm tra chuyên ngành
Kỳ vọng “cuộc cách mạng” về cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành - Bài 4: Doanh nghiệp trông đợi mô hình mới
Kỳ vọng “cuộc cách mạng” về cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành - Bài 3: Những tồn tại cố hữu
Kỳ vọng “cuộc cách mạng” về cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành- Bài 2: Chậm có kết quả kiểm tra là chuyện thường tình?
Kỳ vọng “cuộc cách mạng” về cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành – Bài 1: Còn nhọc nhằn, nhiêu khê
Công chức Cục Kiểm định hải quan lấy mẫu phân tích phân loại hàng hóa. 	Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Kiểm định hải quan lấy mẫu phân tích phân loại hàng hóa. Ảnh: N.Linh

Tích cực triển khai nhiệm vụ theo lộ trình

Ngay từ đầu năm, khi Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” được phê duyệt theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg.

Theo đúng lộ trình Đề án, trong năm 2021, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn nhân lực, thời gian hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (hiện đã trình Chính phủ phê duyệt).

Nghị định là cơ sở cải cách thực chất công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa nhập khẩu, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan hàng hóa, phát huy trách nhiệm của các bộ, ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, dự thảo Nghị định sẽ thay thế các quy định hiện hành về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Với những nội dung cải cách quyết liệt đã được thể chế hóa tại dự thảo Nghị định, theo kết quả đánh giá tác động độc lập của Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ, khi Nghị định được triển khai thi hành sẽ có tác động tích cực cho doanh nghiệp và nền kinh tế: ước tính trong 1 năm tiết kiệm gần 1.400 tỷ đồng (xấp xỉ 60,1 triệu USD) cho doanh nghiệp và 9.285 tỷ đồng (xấp xỉ 399 USD) cho nền kinh tế.

Song song với việc xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đang xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và nâng cao nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu triển khai mô hình KTCN mới khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng tiến hành rà soát, sắp xếp nguồn nhân lực, củng cố, chuẩn hóa trang thiết bị của các đơn vị Kiểm định Hải quan để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa theo chỉ định của các bộ quản lý chuyên ngành; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ công chức thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo mô hình cải cách mới; Xây dựng các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là tổ chức chứng nhận/giám định hàng hóa, triển khai mở rộng vilas 870 theo danh mục quản lý chất lượng của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Tiến hành thí điểm kiểm tra đối với một số mẫu tự mua tại thị trường, các chỉ tiêu đã có chứng nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và hoàn hành việc sửa đổi hệ thống ISO/IEC 17025: 2017 để tích hợp vào hệ thống ISO/IEC 17065: 2013.

Rà soát chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách công tác KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong năm 2022, Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung hoàn thiện và triển khai dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; hoàn thiện Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình mới; nâng cao nguồn lực của cơ quan Hải quan để đáp ứng nhiệm vụ mới.

Nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các bộ, ngành rà soát văn bản pháp luật về quản lý, KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu còn vướng mắc, bất cập, gây kéo dài thời gian, tăng chi phí cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp để kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời tham vấn cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan liên quan về triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý, KTCN để tiếp tục báo cáo Chính phủ, kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về KTCN theo hướng cải cách toàn diện hoạt động KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tiếp tục tham gia, góp ý vào các dự án xây dựng văn bản pháp luật về KTCN; đôn đốc các bộ, ngành sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về KTCN đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg được sửa đổi tại quyết định số 1258/QĐ-TTg; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, KTCN kèm theo mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Ngọc Linh