HDBank ký thỏa thuận hợp tác với Viện Chiến lược Ngân hàng

14:13 | 20/05/2022

(HQ Online) - Trong khuôn khổ buổi Họp Hội đồng khoa học và công nghệ ngành ngân hàng nhiệm kỳ 2021-2023 vừa diễn ra, Viện Chiến lược Ngân hàng đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng HDBank, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo theo hướng nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm, đảm bảo giá trị thực tiễn cao và nắm bắt kịp thời những xu hướng mới trong hoạt động ngân hàng.

ĐHĐCĐ HDBank 2022 thông qua kế hoạch tăng trưởng cao, bầu HĐQT cho giai đoạn chiến lược mới
HDBank và Thought Machine thỏa thuận phát triển số hóa lĩnh vực tài chính, ngân hàng
HDBank ký thỏa thuận hợp tác với Viện Chiến lược Ngân hàng
Lễ ký kết giữa Viện Chiến lược Ngân hàng và các ngân hàng

Hợp tác giữa Viện Chiến lược Ngân hàng và HDBank được kỳ vọng phát huy nguồn lực, thế mạnh và tiềm năng đôi bên một cách hiệu quả. Qua đó, góp phần giúp HDBank phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mọi khách hàng trong thời gian ngắn và có tính cá nhân hóa.

Viện Chiến lược Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đầu mối nghiên cứu, xây dựng, giám sát chiến lược và quản lý khoa học công nghệ ngành Ngân hàng. Theo thỏa thuận, Viện và HDBank sẽ hợp tác cùng triển khai các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tư vấn và đào tạo, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực của mỗi bên, đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Là định chế tài chính tích cực đẩy mạnh ứng dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh và vận hành, những năm qua, HDBank tăng tốc triển khai các dự án số hóa trọng điểm, nhằm tăng trải nghiệm và tiện ích cho khách hàng.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021- 2025, HDBank tiếp tục mở rộng quy mô gia tăng số lượng khách hàng số, tăng mức độ thâm nhập số. Ngân hàng cũng hướng đến gia tăng tỷ lệ giao dịch số lên mức hơn 90% trong năm 2025 và thực hiện thành công mục tiêu trở thành Happy Digital Bank- Ngân hàng Số hiện đại phát triển vì hạnh phúc của mỗi khách hàng.

Nguyễn Hiền