Hầu hết các dự án đường sắt đô thị đang thực hiện đều phải điều chỉnh tổng mức đầu tư

20:18 | 26/03/2019

(HQ Online) - Trước kiến nghị của cử tri TP Hải Phòng phản ánh, những năm qua có nhiều dự án, công trình trọng điểm được thực hiện không đúng kế hoạch đề ra, chậm tiến độ nhiều năm và đội vốn gấp từ 2 - 3 lần như: Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Tp Hồ Chí Mình); một số dự án đường bộ Bắc - Nam được nâng cấp, cải tạo mới nghiệm thu hoặc chưa nghiệm thu đã hư hỏng... Bộ Giao thông vận tải đã khẳng định, bắt đầu từ năm 2015, Bộ Giao thông vận tải hàng năm đều công bố bảng đánh giá và xếp hạng đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.

hau het cac du an duong sat do thi dang thuc hien deu phai dieu chinh tong muc dau tu Thủ tướng yêu cầu khẩn trương vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông
hau het cac du an duong sat do thi dang thuc hien deu phai dieu chinh tong muc dau tu TPHCM: Tuyến Metro số 1 sẽ được vận hành thử nghiệm vào tháng 10/2020
hau het cac du an duong sat do thi dang thuc hien deu phai dieu chinh tong muc dau tu Giá vé đường sắt đô thị Hà Nội sẽ được tính thế nào?
hau het cac du an duong sat do thi dang thuc hien deu phai dieu chinh tong muc dau tu [Infographics] Sắp chạy thử đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông
hau het cac du an duong sat do thi dang thuc hien deu phai dieu chinh tong muc dau tu Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội: Vận hành vào năm 2020?

Theo Bộ Giao thông vận tải, trong quá trình thực hiện dự án đều phải có báo cáo giám sát đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đàu tư hoặc điều chỉnh dự án. Mặt khác trong quá trình thực hiện dự án đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành của các Bộ (Bộ Khoa học công nghệ; Bộ Tài Chính; Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên môi trường...), đồng thời còn phải chịu sự kiểm toán của kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, các dự án chịu sự kiểm tra của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (đối với các công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm) và chịu sự kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải. Sau các đợt thanh tra, kiểm toán, ý kiến kết luận đều được các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện và có báo cáo kết quả thực hiện gửi về các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.

hau het cac du an duong sat do thi dang thuc hien deu phai dieu chinh tong muc dau tu
Từ năm 2015 đến nay đã kiểm điểm, phê bình 138 trường hợp do có vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình giao thông. Ảnh: Internet.

Quá trình chỉ đạo, điều hành ngoài việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra hiện trường, họp giao ban định kỳ, đột xuất để chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm ngay những vấn đề có liên quan đến tiến độ và chất lượng, đặc biệt là các dự án các công trình trọng điểm của ngành. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm định đã phát hiện những sai phạm và có những biện pháp xử lý thích đáng, công khai trước dư luận.

Đáng chú ý, từ năm 2015 đến nay đã kiểm điểm, phê bình 138 trường hợp do có vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình giao thông (trong đó 64 trường hợp nhà thầu thi công; 25 trường hợp tư vấn thiết kế; 28 trường hợp tư vấn giám sát và 21 trường họp các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà đầu tư).

Cũng bắt đầu từ năm 2015, Bộ Giao thông vận tải hàng năm đều công bố bảng đánh giá và xếp hạng đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án căn cứ trên kết quả thực hiện năm trước đó. Kết quả đánh giá xếp hạng đánh giá đúng thực trạng của đơn vị, được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đã có tác động tích cực đến ý thức, trách nhiệm của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đặc biệt là người đúng đầu các đơn vị trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vẫn còn tồn tại những hạn chế như phản ảnh của cử tri đã nêu tại một số dự án đường bộ nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, đồng thời tìm ra các nguyên nhân để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm các nhân, tập thể tham gia thực hiện dự án. Đối với các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là công trình cấp đặc biệt, có tính chất đặc thù, kỹ thuật cao, công nghệ hoàn toàn mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam nên quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn trong việc kiểm soát kỹ thuật, công nghệ. Nhiều hạng mục công trình không có trong quy trình, quy phạm của Việt Nam nên phải xin thỏa thuận của các bộ, ngành để sử dụng quy trình, công nghệ đường sắt đô thị của các nước tài trợ cho dự án. Các quy định về hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị giữa Việt Nam và các nước tài trợ cũng có nhiều khác biệt, nên Bộ Giao thông vận tải phải rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Mặt khác, quá trình thực hiện dự án do nhiều yếu tố khách quan nên một số hạng mục công trình đã phải điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế, công tác giải phóng mặt bằng trong các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh rất phức tạp và thường kéo dài cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện của dự án, do các nguyên nhân nêu trên nên hầu hết các dự án đường sắt đô thị hiện nay đang thực hiện đều phải điều chỉnh lại dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội để xem xét, quyết định.

Đối với các dự án đang triển khai và chuẩn bị triển khai, trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến chất lượng, tiến độ các công trình hạ tầng giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng, tiến độ các dự án, nâng cao các giải pháp kỹ thuật - công nghệ, vật liệu và thiết bị đặc biệt là dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và các dự án trọng điểm quốc gia khác.

Xuân Thảo