Hải quan TPHCM: Tăng thu ngân sách gần 300 tỷ đồng từ tham vấn giá và hậu kiểm

16:09 | 25/10/2022

(HQ Online) - Qua công tác tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TPHCM đã tăng thu cho ngân sách nhà nước gần 300 tỷ đồng.

Hải quan TPHCM: Chú trọng kiểm tra hàng hóa qua máy soi
Đề nghị thu hồi giấy phép nhiều doanh nghiệp nợ thuế
Chi cục Kiểm tra sau thông quan trao đổi nghiệp vụ với doanh nghiệp. Ảnh: Q.K
Chi cục Kiểm tra sau thông quan trao đổi nghiệp vụ với doanh nghiệp. Ảnh: Q.K

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong 9 tháng năm 2022, toàn Cục đã thực hiện tham vấn giá đối với 25.244 tờ khai, trong đó, 15.360 tờ khai được chấp nhận trị giá khai báo và 9.884 tờ khai bị bác bỏ trị giá khai báo (chiếm 39,15% tổng số tờ khai đã được tham vấn giá), góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trên 231 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác tạo thuận thuận lợi trong khâu thông quan, Cục Hải quan TPHCM đã chú trọng công tác hậu kiểm. Trong 9 tháng qua, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện kiểm tra sau thông quan và đã ban hành 655 quyết định ấn định thuế, truy thu khoảng 62,59 tỷ đồng.

Trong đó, các chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã thực hiện 199 quyết định ấn định thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 6,3 tỷ đồng; Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện 180 quyết định ấn định thuế với tổng số thuế hơn 56,2 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã thu nộp 104.620,7 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán pháp lệnh (116.500 tỷ đồng) và 87,55% chỉ tiêu phấn đấu (119.500 tỷ đồng); tăng 19,6% (tăng tuyệt đối 17.164,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2021.

Lê Thu