Hải quan tăng cường phối hợp chống buôn lậu sau khi dịch được kiểm soát

11:31 | 17/06/2022

(HQ Online) - Trước bối cảnh dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở nhiều nước, nguy cơ buôn lậu gia tăng, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và công tác phối hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm.

Hải quan TPHCM ngăn chặn nhiều thủ đoạn buôn lậu, gian lận tinh vi
Hải quan Bình Phước ngăn chặn các thủ đoạn buôn lậu mới
Tổng lực chống buôn lậu xăng dầu và vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch
Hải quan tăng cường phối hợp chống buôn lậu sau khi dịch được kiểm soát
Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Biên phòng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma túy, ngày 7/6/2022.

Nâng cao hiệu quả phối hợp

Theo Tổng cục Hải quan, đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tại nhiều quốc gia, nền kinh tế thế giới và khu vực đang dần hồi phục, hoạt động mua bán, vận chuyển quốc tế, đi lại giữa các quốc gia được nới lỏng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước tình hình trên, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản pháp luật khác có liên quan, các đơn vị cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan và các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trong đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành, coi công tác phối hợp là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, các quy định về hoạt động phối hợp giữa cơ quan Hải quan và cơ quan, lực lượng chức năng khác.

Chủ động trong công tác phối hợp

Đối với các quy chế phối hợp đã hết hiệu lực do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc căn cứ pháp lý ban hành quy chế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục theo dõi, phối hợp với Vụ I - Bộ Tài chính (đơn vị chủ trì) nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an khi yêu cầu.

Phối hợp với Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) hoàn thiện nội dung, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo quy chế phối hợp mới giữa hai lực lượng.

Trao đổi, thống nhất với Cục Nghiệp vụ (Tổng cục Quản lý thị trường) về việc tham mưu lãnh đạo 2 Tổng cục tổ chức ký quy chế phối hợp mới giữa hai lực lượng.

Trong khi chờ các quy chế phối hợp mới được ban hành, các đơn vị tiếp tục căn cứ quy định tại các văn bản pháp luật thực hiện công tác phối hợp với các lực lượng: Công an, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển.

Hoạt động phối hợp phải đảm bảo tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, hiệp đồng hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã ký kết với các đơn vị phối hợp…

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường triển khai các hoạt động: trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, truy đuổi, dừng phương tiện vận tải, xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp, chuyên án đấu tranh chung, điều tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Quá trình triển khai công tác phối hợp, cơ quan Hải quan các cấp có trách nhiệm: khi chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của Luật Hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm: bố trí lực lượng, phương tiện, điều kiện vật chất, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan phối hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó và hỗ trợ các cơ quan này hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Khi phối hợp với các cơ quan hữu quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm: hỗ trợ lực lượng, phương tiện theo yêu cầu; kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cơ quan chủ trì theo đúng quy định của pháp luật hải quan…

Giai đoạn 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, tuy nhiên lực lượng Hải quan các cấp vẫn duy trì đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các lực lượng: Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường... nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Kết quả, toàn Ngành đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.165 vụ vi phạm (tăng 7,1% so với giai đoạn 2018 - 2019).

Thái Bình