Hải quan Quảng Ninh hoàn thành 48/52 nhiệm vụ cải cách hành chính

10:16 | 09/10/2020

(HQ Online) - Đến hết tháng 9, Hải quan Quảng Ninh đã hoàn thành 48/52 nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020.

Hải quan Quảng Ninh triển khai 2 thủ tục về dược phẩm trên hệ thống một cửa
Hải quan Quảng Ninh tăng thu hơn 490 tỷ đồng từ các doanh nghiệp mới
Hải quan Quảng Ninh triển khai dịch vụ công trực tuyến
5/6 chi cục tại Hải quan Quảng Ninh tiếp tục đo thời gian giải phóng hàng
0941-img-5097
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H

Nổi bật là đơn vị đã rà soát, đánh giá 3/3 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan cần sửa đổi, bổ sung, cắt giảm thời gian, giấy tờ; rà soát kiến nghị công bố 8/8 thủ tục hành chính; triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI 2020 đối với 6 chi cục) và các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao điểm số, với mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí đơn vị dẫn đầu DDCI 2020 các sở, ban, ngành.

Đến nay, tại Hải quan Quảng Ninh có 1.425 tờ khai thuộc các lô hàng XNK kiểm tra chuyên ngành được trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia NSW, giảm 7,5% so với năm 2019 (1.540 tờ khai); 3.661 lượt phương tiện XC, NC làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-Manifest, tăng 22% so với 2019 (3.001 lượt), tiếp nhận 130 C/O from D điện tử qua hệ thống một cửa ASEAN, giảm16% so với năm 2019 (154 C/O).

Bên cạnh đó, đơn vị cũng công khai các TTHC theo các quyết định công bố do Bộ Tài chính đã ban hành thông qua hình thức niêm yết và kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại trụ sở 9 đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Trong kỳ, Hải quan Quảng Ninh đã tiếp nhận và xử lý 127.258 hồ sơ TTHC, trong đó 119.910 hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tuyến, 7.329 tiếp nhận trực tiếp/dịch vụ bưu chính.

Đối với cải cách, hiện đại hóa, Hải quan Quảng Ninh đã kiện toàn ban chỉ đạo cải cách, hiện đại hóa 2020; đánh giá chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020; thực hiện đo thời gian giải phóng 2 lần/năm (đã hoàn thành đo lần 1; đang tiến hành đo thời gian lần 2).

Đơn vị đã triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí và giảm tiếp xúc giữa Hải quan và doanh nghiệp; tiếp tục mở rộng Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đảm bảo đúng lộ trình.

Quang Hùng